Kennisgeving

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Rior B.V./Rioned geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de hier aangeboden informatie. De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Op basis van eventuele onjuiste informatie komt geen overeenkomst tot stand. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, zal niet op ons verhaald kunnen worden. Rior B.V./Rioned behoudt zich het recht voor zonder nadere aankondiging producten en/of specificaties (met inbegrip van maar niet beperkt tot prijzen) te wijzigen.

Auteursrecht en rechten op handelsmerken

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Het downloaden, kopiëren, wijzigen, publiceren, verspreiden, verzenden of op andere wijze gebruiken van grafische elementen, tekst, logo's, foto's, afbeeldingen, beelden, enz. is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar. Eventuele product- en bedrijfsnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of merken zijn. Onbevoegd gebruik kan leiden tot eisen tot schadevergoeding en gerechtelijke bevelen tot schadeloosstelling.