Close up 6

Onze doelen

Al in 2019 introduceerden wij de eerste volledig elektrische machine voor het reinigen en ontstoppen van rioleringen. Met deze machine maakt Rioned de weg vrij voor verdere innovatie in de sector. Maar onze duurzaamheidsdoelen houden niet op met de productie van elektrische machines.

Rioned heeft zich tot doel gesteld om voor 2030 klimaatneutraal te opereren. Als leidraad geldt de zogenaamde ‘17 Sustainable Development Goals’ charter van de Verenigde Naties die erop gericht is steden te verduurzamen, stimuleren van duurzame energieproductie en de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Waar mogelijk wordt volgens deze richtlijnen gewerkt. Enkele jaren terug zijn al de eerste stappen gezet om afval te verminderen of opnieuw te gebruiken, energie consumptie en waterverbruik te verminderen en CO2 uitstoot van onze machines te beperken.

Om onze doelstelling te verwezenlijken hebben we een handvest opgesteld met daarin onze voornaamste zakelijke overwegingen die van invloed zijn op onze samenwerking met klanten, dealers, leveranciers en partners.

Square e City Jet 4

Reductie van CO2 uitstoot

Naast de Stage V-voorschriften die zijn vastgesteld om uitstoot door mobiele machines te reguleren, introduceren steeds meer steden in heel Europa strenge maatregelen om vervuilende voertuigen te weren. Verschillende Europese streven naar een volledig dieselvrije binnenstad in 2025. Het gebruik van elektrische auto’s en bestelbussen wordt hiermee gestimuleerd en de auto-industrie speelt hierop in met de introductie van meer en betere modellen. Regelgeving voor mobiele machines ontbreekt nu nog maar zal weldra volgen, zo is de algemene verwachting. Veel bedrijven zijn zich er nu al van bewust dat een duurzame bedrijfsvoering een positieve impact heeft op het bedrijfsimago en de omgeving. De eerste dieselvrije bouwplaatsen zijn inmiddels een feit.

Square Factory

Energiebesparing

In de productiehallen in Tilburg is de oude verlichting vervangen voor een energiezuinig alternatief en zorgt een ingenieus luchtcirculatie systeem voor een aanzienlijke afname van de energiebehoefte. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld de plaatsing van semiautomatische deuren om warmteverlies te beperken.

Een belangrijke stap is ook de opvang van water dat gebruikt wordt tijdens het testen van onze machines. Afval wordt in 17 stromen afgevoerd voor hergebruik. Er is een begin gemaakt met elektrificatie van het wagenpark en bij de inzet van componenten speelt circulariteit een steeds belangrijkere rol. Een volgende stap op weg naar een emissieloze toekomst is het gebruik van 100% groene energie.

Full Page e City Jet 2

Een veranderende wereld

De industrie heeft zich tot doel gesteld intelligente machines te ontwikkelen die volledig emissieloos zijn, duurzaam geproduceerd en veilig in het gebruik. Verstedelijking, klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande hoosbuien zetten het rioolstelsel wereldwijd onder druk. Om ervoor te zorgen dat rioolstelsels ons blijven behoeden voor wateroverlast en ziektes, zijn investeringen en onderhoud noodzakelijk.

De machines van Rioned en andere producenten zijn daarbij onmisbaar. De industrie heeft zich tot doel gesteld intelligente machines te ontwikkelen die volledig emissieloos zijn, duurzaam geproduceerd en veilig in het gebruik. Slimme rioleringen die flow, verstoppingen en vervuiling monitoren, zullen ongetwijfeld tot veranderingen in de manier van werken leiden en de impact op het milieu terugbrengen. De eerste stappen zijn inmiddels gezet op weg naar een groenere voetafdruk voor de generatie van morgen.

E City Jet PNG3

Electrische rioolreinigingsmachines

Ook de aandrijving van rioolreinigingsmachines staat aan de vooravond van grote veranderingen. Als eerste producent ontwikkelde Rioned een volledig elektrische machine om rioleringen te ontstoppen en te reinigen. Deze machine is volledig emissieloos. Jaarlijks wordt hiermee al snel 3 ton CO2 uitstoot per machine bespaard. De Rioned eCityJet is al in een groot aantal steden actief en wordt ook vaak ingezet voor nachtelijke klussen vanwege het beperkte geluidsniveau van de machine. De elektromotor is immers ook vele malen stiller dan de traditionele diesel variant.

Ook in parkeergarages, waar ventilatie vaak te wensen overlaat, biedt de eCityJet uitkomst. Met de introductie van elektrische bestelbussen met een acceptabele actieradius, zoals de nieuwe MB eVito, is de eCityJet definitief doorgebroken. Bijkomend voordeel van de elektrische machine zijn de lage operationele kosten. Onderhoudskosten worden bijvoorbeeld met ruim 40% teruggebracht en uiteraard wordt ook bespaard op brandstofkosten.

Presentatie e City Jet Rioned Tilburg 72

Gezondheid, veiligheid en welzijn

Onderdeel van het duurzaamheidsprogramma is de zorg voor gelijkheid en het welzijn van medewerkers en relaties. Rioned is onderdeel van de Heico Companies een onderneming met meer dan 9.000 medewerkers in 70 bedrijven. Kernwaarden van het bedrijf zijn integriteit, hard werken en veiligheid. 

De uitgebreide gedragscode van Heico waarborgt gelijke kansen, eerlijk zakendoen en de veiligheid van medewerkers en klanten. Instructiefilms, eBooks en materialen worden aan onze klanten aangeboden om rioolwerkers te wijzen op mogelijke gevaren op en rond de werkplek.

Wij zetten ons ook in voor het het veilig gebruik van onze apparatuur. De nieuwe wereldwijde campagne #WorkSafe van Rioned is opgezet om aannemers en gebruikers te voorzien van essentieel advies en middelen op het gebied van gezondheid en veiligheid om een veiligere werkomgeving te bevorderen.