Dit Privacy- en Cookiebeleid beschrijft hoe Rior B.V./Rioned, gesitueerd aan Centaurusweg 45 in Tilburg, Nederland (de "Vennootschap") identificeerbare gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en anderszins verwerkt over bezoekers aan deze Site (hierna gedefinieerd) alsmede contactpersonen voor onze klanten, distributeurs, handelsvertegenwoordigers, eindgebruikers en leveranciers ("Persoonsgegevens").  Dit privacybeleid geldt voor Persoonsgegevens die wij verzamelen via onze publieke websites, mobiele applicaties en andere online eigendommen (afzonderlijk, een ‘Site’), alsook via vakbeurzen en offline middelen. 

Samenvatting van kernpunten


Verzameling

Als een business-to-business ("B2B") organisatie verzamelen wij namen, contactgegevens en andere Persoonsgegevens in het kader van onze commerciële betrekkingen.

Gebruik

Wij gebruiken Persoonsgegevens voor het uitvoeren van transacties en het reageren op vragen, voor het beheer van accounts en voor de bedrijfsvoering, voor het aanbieden van relevante marketing en om andere zakelijke en nalevingsdoeleinden te vervullen.

Delen

Wij delen Persoonsgegevens zoals noodzakelijk voor het uitvoeren van transacties en het reageren op verzoeken en om andere zakelijke en nalevingsdoeleinden te vervullen.

Marketingopties

U hebt zeggenschap over hoe wij Persoonsgegevens gebruiken voor marketing.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze Sites, en bieden keuzes voor het gebruik van cookies, waaronder targeting en reclame van derden.

Rechten van betrokkenen

U hebt bepaalde rechten om toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar en andere acties te vragen voor uw Persoonsgegevens waar toepasselijke wetgeving dit vereist.

Gegevensbeveiliging

Wij handhaven technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging van Persoonsgegevens.

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

Wij hebben passende beschermingsmaatregelen opgezet voor grensoverschrijdende overdrachten waar zulks in de wet is aangegeven.

Andere kwesties

Wij verstrekken andere informatie in dit Privacy- en Cookiebeleid over: (i) de rechtsgrond voor onze verzameling en verwerking van Persoonsgegevens, (ii) de gevolgen van het niet-verstrekken van Personeelsgegevens (iii) geautomatiseerde besluitvorming, (iv) volg-me-niet (Do-not-track, DNT) signalen, (v) gegevensbewaring, (vi) links naar externe websites, (vii) kwesties voor werknemers en contractors; en (viii) wijzigingen aan dit Privacy- en Cookiebeleid.

Contact met ons

Bij eventuele vragen kunt u op de hierna beschreven manier contact opnemen met ons.

Verzameling van Persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende categorieën Persoonsgegevens over de hiervoor beschreven categorieën van individuen:

Basisgegevens: Naam, functie, bedrijf, functieverantwoordelijkheden, telefoonnummer, postadres, e-mailadres en contactgegevens.

Registratiegegevens: Aanvragen voor nieuwsbrieven, abonnementen, downloads en gebruikersnaam/wachtwoorden.

Transactiegegevens: Transactiehistorie, betaalgegevens en prestatiegegevens.

Marketinggegevens: Gegevens over deelname van het individu aan vakbeurzen en conferenties, kwalificaties, organisaties, productinteresse, en voorkeuren.

Nalevingsgegevens: Identificatiemiddelen van overheid, paspoorten, gegevens van feitelijke eigendommen en due-diligencegegevens.

Sollicitatiegegevens: Gegevens verstrekt door sollicitanten en anderen op onze Sites of offline middelen in het kader van werkmogelijkheden.

Toestelgegevens: IP-adressen (internetprotocol) van computer, unieke identificatiecode van toestel (UDID), cookies en andere gegevens gekoppeld aan een toestel, en gegevens over gebruik van onze Sites (gebruiksgegevens). Merk op: wij beschouwen toestelgegevens echter niet als Persoonsgegevens behalve waar wij dit aan u als individu koppelen of waar toepasselijke wetgeving anders bepaalt.

Gebruik van Persoonsgegevens

De doelen waarvoor we uw Persoonsgegevens gebruiken, zijn als volgt:

 • Voor het uitvoeren van transacties en reageren op vragen gebruiken wij basisgegevens, registratiegegevens, transactiegegevens en toestelgegevens.
 • Voor het beheer van accounts en bedrijfsvoering gebruiken wij basisgegevens, registratiegegevens, transactiegegevens en toestelgegevens.
 • Om onze Sites intuïtiever en gebruiksvriendelijker te maken, gebruiken wij toestelgegevens.
 • Om de beveiliging en effectieve werking van onze Sites en informatietechnologiesystemen te bewaken, gebruiken wij basisgegevens, registratiegegevens, transactiegegevens en toestelgegevens.
 • Voor het aanbieden van relevante marketing, gebruiken wij marketinggegevens, basisgegevens, registratiegegevens, transactiegegevens en toestelgegevens.
 • Voor de uitvoering van nalevings- en wettelijke verplichtingen gebruiken wij nalevingsgegevens, basisgegevens, registratiegegevens, transactiegegevens en toestelgegevens.
 • Voor de overweging van individuen voor werk- en contractorgelegenheden en beheer van onboardingprocedures gebruiken wij sollicitatiegegevens en nalevingsgegevens.

Delen van Persoonsgegevens

Wij delen Persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Binnen de gelieerde groep: Wij delen Persoonsgegevens met onze uiteindelijke moedermaatschappij, Heico Holding, Inc. in de Verenigde Staten (verwerkingsverantwoordelijke) en haar dochterondernemingen, (gezamenlijk, ‘HEICO’) zoals noodzakelijk voor de hierboven vermelde doelen.
 • Distributeurs en handelsvertegenwoordigers: Wij delen Persoonsgegevens met distributeurs en handelsvertegenwoordigers met het oog op het uitvoeren van transacties en reageren op vragen; beheer van accounts en onze bedrijfsvoering; het aanbieden van relevante marketing; en uitvoering van nalevings- en wettelijke verplichtingen.
 • Leveranciers en dienstverleners: Wij delen Persoonsgegevens met leveranciers en dienstverleners zodat dergelijke partijen namens ons en volgens onze opdracht taken kunnen uitvoeren voor de hierboven vermelde doelen. Per overeenkomst leggen wij dergelijke partijen op om redelijke beveiliging van Persoonsgegevens te voorzien en dergelijke Persoonsgegevens alleen in onze opdracht te gebruiken en te verwerken.
 • Auditors, adviseurs en financiële instellingen: Wij delen Persoonsgegevens met auditors voor het uitvoeren van audittaken, met adviseurs voor het bieden van juridisch en ander advies en met financiële instellingen in verband met betaling en andere transacties.
 • Vennootschapkopers: Wij delen Persoonsgegevens met een vennootschapkoper of prospect voor zover de wet dit toelaat in het kader van een fusie, overname, verkoop van HEICO-activa, of overdracht van dienstverlening naar een andere dienstverlener, alsmede bij insolventie, faillissement of curatorschap waarbij Persoonsgegevens worden overgedragen als activa van HEICO.
 • Verplichte bekendmaking en rechtsvorderingen: Wij delen Persoonsgegevens om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure of andere verzoeken van de overheid. Wij delen ook Persoonsgegevens voor het opstellen en beschermen van onze wettelijke rechten, eigendommen of veiligheid, of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen, of bij verdediging in juridische claims.

Als u vragen hebt over de partijen met wie wij Persoonsgegevens delen, kunt u op de hierna beschreven manier contact opnemen met ons.

Marketingopties

U hebt zeggenschap over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor het sturen van marketing. Als u niet langer wenst publicitaire berichten van ons te ontvangen, op onze mailinglijst te blijven waar u zich eerder voor had ingeschreven of andere publicitaire berichten te ontvangen, dan kunt u te allen tijde ervoor kiezen dergelijke berichten niet te ontvangen. Volg hiervoor de uitschrijvingslink in de desbetreffende berichten of neem via de hierna beschreven manier contact op met ons.

COOKIES

Wij gebruiken en laten bepaalde derden toe om cookies, webbakens en gelijkaardige volgtechnologieën (gezamenlijk, "cookies") op onze Sites te gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn een kleine hoeveelheid gegevens die worden bewaard op uw browser, toestel of de pagina die u bekijkt. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit, terwijl andere cookies bewaard blijven zelfs nadat u uw browser sluit zodat u herkend kunt worden wanneer u terugkeert naar een website. Meer informatie over cookies en hoe zij werken, kunt u terugvinden op www.allaboutcookies.org.

Hoe gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies voor het verstrekken van de Sites en diensten, het inzamelen van informatie over uw gebruikspatronen wanneer u navigeert op deze Sites teneinde uw gepersonaliseerde ervaring te verbeteren en uw gebruikspatronen te begrijpen ter verbetering van onze Sites, producten en diensten. Wij laten ook bepaalde derden toe om cookies op onze Sites te plaatsen voor het mettertijd verzamelen van informatie over uw online activiteiten op onze Sites en voor verschillende websites die u bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt om reclame aan te bieden aangepast aan uw interesse voor websites die u bezoekt, ook wel interessegebaseerde reclame genoemd, en om de doeltreffendheid van dergelijke reclame te analyseren.

Cookies op onze Sites kunnen in het algemeen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze zijn nodig voor de werking van onze Sites. Hiertoe behoren bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen. Deze cookies zijn sessiecookies die worden gewist nadat u uw browser sluit.
 • Analytische/prestratiecookies: Hierdoor kunnen wij gebruikers van onze Sites herkennen en tellen en begrijpen hoe dergelijke gebruikers op onze Sites navigeren. Dit helpt ons bij het verbeteren van hoe onze Sites werken, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers makkelijk kunnen vinden wat zij zoeken. Deze cookies zijn sessiecookies die worden gewist nadat u uw browser sluit. Wij gebruiken Google Analytics, en u kunt hieronder zien hoe het gebruik van cookies door Google Analytics beheerd kan worden.
 • Functionele cookies: Deze verbeteren de functionele prestatie van onze Sites en maakt het gebruiksvriendelijker voor u. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om te onthouden dat u de Sites al eerder hebt bezocht en gevraagd hebt om ingelogd te blijven. Deze cookies worden aangeduid als permanente cookies, omdat zij op uw toestel blijven zodat wij die kunnen gebruiken bij een volgend bezoek aan onze Sites. U kunt deze cookies verwijderen via uw browserinstellingen.
 • Profileringscookies: Deze registreren uw bezoek aan onze Sites, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd om u te herkennen als een eerdere bezoeker en uw activiteit op de Sites en andere websites die u bezoekt, te volgen. Deze cookies worden aangeduid als permanente cookies, omdat zij op uw toestel blijven zodat wij die kunnen gebruiken bij een volgend bezoek aan onze Sites. U kunt deze cookies verwijderen via uw browserinstellingen. Zie hieronder voor nadere bijzonderheden over hoe u externe profileringscookies kunt beheren.

Wat zijn uw opties indien u geen cookies wilt op uw computer?

U kunt de instellingen van uw internetbrowser controleren, gewoonlijk onder de gedeelten ‘Help’ of ‘Internetopties’, om voor bepaalde cookies uw keuze aan te geven. Als u bepaalde cookies uitzet of verwijdert in de instellingen van uw internetbrowser, is het mogelijk dat u belangrijke functies of aspecten van deze Sites niet kunt openen of gebruiken, en kan het zijn dat u opnieuw uw inloggegevens moet invoeren.

Om meer te leren over het gebruik van cookies voor Google Analytics en uw keuze te maken betreffende dergelijke cookies, kunt u gaan naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Om meer te leren over bepaalde cookies gebruikt voor interessegebaseerde reclame door derden, waaronder via cross-device tracking (het meten van gebruikersgedrag over verschillende apparaten), en uw keuze te maken betreffende dergelijke cookies, kunt u gaan naar de Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance of de instellingen van uw toestel als u een DAA of andere mobiele app hebt.

Rechten van betrokkenen

Waar toepasselijke wetgeving dit vereist, hebt u het recht om bevestiging te krijgen van het bestaan van bepaalde Persoonsgegevens met betrekking tot u, de inhoud, bron en nauwkeurigheid ervan te verifiëren, alsook het recht op het bekijken, controleren, krijgen van een kopie, overzetten, verwijderen, of om uw toestemming af te weren of terug te trekken voor de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens (zonder de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op toestemming vóór de intrekking daarvan te beletten). U moet hiervoor contact opnemen met ons op de hierna beschreven manier. U hebt bovendien te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen ons gebruik van Persoonsgegevens voor directe marketing en in bepaalde andere gevallen. Neem contact op met ons voor nadere bijzonderheden. Merk op: wij moeten bepaalde Persoonsgegevens bewaren zoals vereist of toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

Wij geven Persoonsgegevens door naar verschillende jurisdicties zoals noodzakelijk voor de hierboven vermelde doelen, waaronder naar jurisdicties die misschien niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw thuisland. Wij bieden passende bescherming voor grensoverschrijdende overdrachten zoals vereist door de wetgeving voor internationale gegevensoverdrachten. Voor overdrachten afkomstig uit de Europese Economische Ruimte (‘EER’) implementeren wij modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, en andere toepasselijke oplossingen voor grensoverschrijdende overdrachten zoals vereist door toepasselijke wetgeving. Waar dergelijke wetgeving dit vereist, kunt u een kopie vragen van de passende mechanismen die wij opgezet hebben door contact met ons op te nemen op de onderstaande manier.

Andere kwesties

(i) Wat is de rechtsgrond voor verwerking?

Sommige jurisdicties vereisen een uitleg van de rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens. Wij hebben een aantal verschillende rechtsgronden waarop wij Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, waaronder: (a) als nodig voor het uitvoeren van een transactie (zoals wanneer wij reageren op uw verzoeken); (b) als nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals wanneer wij Persoonsgegevens gebruiken voor bewijslast om fiscale vordering te staven); (c) toestemming (waar u toestemming hebt gegeven zoals aangewezen door toepasselijke wetgeving); en (d) nodig voor gerechtvaardigde belangen (zoals wanneer wij handelen voor het handhaven van onze zaken in het algemeen). Betreffende gerechtvaardigde belangen, aangezien wij een B2B-bedrijf zijn, verzamelen en verwerken wij, als onderdeel van onze algemene inspanning om de impact op privacy van individuen te beperken, doorgaans beperkte Persoonsgegevens over contactpersonen bij de klant en andere individuen handelend in hun beroepshoedanigheid.

(ii) Wat zijn de gevolgen voor het niet-verstrekken van Persoonsgegevens?

U bent niet verplicht om alle Persoonsgegevens te verstrekken die in dit Privacy- en Cookiebeleid zijn vermeld om onze Sites te gebruiken of met ons offline te communiceren, maar bepaalde functionaliteiten zullen niet beschikbaar zijn als u geen Persoonsgegevens verstrekt. Als u geen Persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij wellicht niet reageren op uw verzoek, transacties uitvoeren met u of u marketing aanbieden waarvan wij denken dat u die nuttig vind.

(iii) Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst?

Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst, waaronder profielbepaling, op een wijze die juridische of anderzijds wezenlijke gevolgen heeft voor u.

(iv) Respecteert de Site volg-me-niet (do-not-track, ‘DNT’)-signalen gestuurd via browsers?

Vanwege de uiteenlopende praktijken van organisaties die browsers aanbieden en het gebrek aan een norm op de markt, geven wij op dit moment doorgaans geen gehoor aan DNT-signalen.

(v) Hoe lang bewaren wij Persoonsgegevens?

Wij bewaren doorgaans Persoonsgegevens met betrekking tot marketingactiviteiten voor zo lang als u marketingberichten aanvaardt van ons, en wij zullen op uw verzoek dergelijke gegevens veilig wissen conform toepasselijke wetgeving. Voor Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken voor andere doelen, bewaren wij doorgaans dergelijke Persoonsgegevens niet langer dan de nodige tijd om de in dit Privacy- en Cookiebeleid beschreven doelen te vervullen en zoals anderzijds nodig om te voldoen aan rechten en verplichtingen inzake belastingen, vennootschap, naleving, fiscale, procesvoering en andere juridische zaken.

(vi) Worden websites van derden onderworpen aan dit Privacy- en Cookiebeleid?

Deze Sites bevat links en referenties naar andere websites beheerd door niet-gelieerde derden. Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt niet voor dergelijke externe sites. Wanneer u klikt op een link om een externe website te bezoeken, dan zijn de privacypraktijken van die website voor u van toepassing. Wij moedigen u aan uzelf bekend te maken met de privacy- en beveiligingspraktijken van de gekoppelde externe websites voordat u Persoonsgegevens verstrekt op die websites.

(vii) Hoe hanteert de Vennootschap privacykwesties van werknemers en contractors?

Persoonsgegevens over onze werknemers en contractors worden behandeld via interne beleidslijnen en procedures van de Vennootschap, en zij vallen buiten het toepassingsgebied van dit Privacy- en Cookiebeleid.

(viii) Hoe behandelen wij wijzigingen aan dit Privacy- en Cookiebeleid?

Wij kunnen dit Privacy- en Cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken als onze diensten en privacypraktijken wijzigen, of zoals voorgeschreven door de wet. De ingangsdatum van ons Privacy- en Cookiebeleid wordt hieronder bekendgemaakt, en wij moedigen u aan onze Sites regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van onze privacypraktijken. Wij plaatsen de bijgewerkte versie van het Privacy- en Cookiebeleid op onze Sites en vragen om uw toestemming voor de wijzigingen indien wettelijk verplicht.

PRIVACY POLICY

Dit Privacy- en Cookiebeleid beschrijft hoe Rior B.V./Rioned, gesitueerd aan Centaurusweg 45 in Tilburg, Nederland (de "Vennootschap") identificeerbare gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en anderszins verwerkt over bezoekers aan deze Site (hierna gedefinieerd) alsmede contactpersonen voor onze klanten, distributeurs, handelsvertegenwoordigers, eindgebruikers en leveranciers ("Persoonsgegevens"). Dit privacybeleid geldt voor Persoonsgegevens die wij verzamelen via onze publieke websites, mobiele applicaties en andere online eigendommen (afzonderlijk, een ‘Site’), alsook via vakbeurzen en offline middelen.

Gegevensbeveiliging

Wij handhaven technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging. Geen enkele beveiligingsmaatregel kan echter garantie bieden tegen compromittering. U hebt ook een belangrijke rol in het beschermen van Persoonsgegevens. U mag nooit uw gebruikersnaam en wachtwoord delen met iemand, en u moet wachtwoorden niet hergebruiken op meer dan één Site. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw gebruikersnaam en wachtwoord niet meer veilig zijn, neem dan contact op met ons op de hierna beschreven manier.

Contact met ons

Bij vragen of commentaren aangaande dit Privacy- en Cookiebeleid of onze privacypraktijken kunt u contact opnemen met ons op [email protected], Managing Director Rioned. U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens

Rior B.V./Rioned, Centaurusweg 45, 5015 TC Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven op deze pagina. Dit gaat om de volgende website(s):

 • rioned.co.uk
 • rioned.com
 • rioned.be
 • rioned.fr
 • rioned.de
 • rioned.nl

Wij gebruiken de volgende cookies

NaamBronDoel
__cfduidCloudflareVerfieren dat de bezoeker geen verkeerde intenties heeft.
_gatGoogle AnalyticsGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.
_gaGoogle AnalyticsRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gidGoogle AnalyticsRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
__utmaGoogle AnalyticsGebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan. De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
__utmtGoogle AnalyticsWordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.
__utmbGoogle AnalyticsGebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan. De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
__utmcGoogle AnalyticsGebruikt in ga.js. Historisch gezien werkte deze cookie samen met de __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker deelnam aan een nieuwe sessie / bezoek.
__utmzGoogle AnalyticsSlaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
__utmvGoogle AnalyticsGebruikt om gebruikersspecifieke variabele gegevens op te slaan. Deze cookie wordt gemaakt wanneer een ontwikkelaar de methode _setCustomVar gebruikt met een aangepaste variabele voor bezoekersniveau. Deze cookie werd ook gebruikt voor de verouderde _setVar-methode. De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
cookieconsent_statusCookieconsentBepaalt of de cookie melding getoond moet worden.
orderTypeRionedEen functionele cookie om het type bestelling vast te kunnen leggen.

Cookies van derde partijen

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Hiervoor is het cookiebeleid van de derde partij van toepassing.

Browserinstellingen

Mocht u niet willen dat we de cookies op uw computer opslaan, dan kunt u het beste uw browserinstelling aanpassen. U krijgt dan een melding te zien voordat er cookies zullen worden geplaatst. De cookies die al geplaatst zijn kan u zelf verwijderen. Houd er rekening mee dat deze instelling voor iedere browser of apparaat los ingesteld moet worden. Daarnaast willen we u erop wijzen dat wanneer de cookies zijn uitgeschakeld we niet kunnen garanderen dat onze webshop volledig correct functioneert. Om uw cookie instellingen te wijzigen verwijzen wij u graag naar de handleiding van de door u gebruikte browser: