• Keuzegidsen

5 essentiële veiligheidstips voor werk aan het riool

5 Essential Safe Practices for Drainage Contractors Header

Werk aan het riool is niet zonder gevaar en verkeerd gebruik van hogedrukapparatuur kan tot ernstig letsel of leiden en zelfs overlijden tot gevolg hebben. Gebruikers van hogedrukmachines moeten daarom  alle veiligheidsaspecten goed in acht nemen en op de juiste wijze zijn opgeleid.

In dit artikel onze top vijf tips om veilig om te gaan met uw hogedrukpomp.

Check area

1. VOER EEN RISICOBEOORDELING UIT

Hogedruk werkzaamheden mogen niet in de buurt van mens- of dier uitgevoerd worden. Deze dienen op veilige afstand te blijven. Om het risico op ongeoorloofde toegang tot het werkgebied te verminderen, worden waarschuwingsborden en pionnen geplaatst. Bij het werk in openbare ruimtes moeten slangen afgedekt worden om letsel als gevolg van struikelen of een kapotte slang te voorkomen.

Voor het begin van iedere klus moet de gebruiker een volledige risicobeoordeling van de locatie uitvoeren. Zorg ervoor dat er geen losse voorwerpen rondslingeren en kijk of het niet te glad is om veilig te kunnen werken.

Onderdeel van de locatiebeoordeling is ook de inschatting van geluidsoverlast als gevolg van hogedrukwerk. Rioned heeft haar machines zo ontworpen dat geluidsoverlast tot een minimum beperkt wordt, maar enige hinder kan desondanks optreden.

Goed licht is essentieel om veilig te werken. Bij schemer of ’s nachts moet de locatie goed verlicht zijn. Uw bestelbus of combinatie unit kan hier op aangepast worden met de installatie van waarschuwings- en werklichten.

PPE

2. DRAAG DE JUISTE PERSOONLIJKE BESCHERMINGS MIDDELEN

Waterstralen met een druk van 100 bar kunnen de huid binnendringen en ernstige wonden veroorzaken. Het is dus essentieel om altijd de juiste PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) te dragen.

Spatwater kan bacteriële verontreinigingen en harde deeltjes bevatten die schade veroorzaken. Het gebruik van de juiste PBM’s kan het risico op ernstig letsel en ziekte aanzienlijk minimaliseren. Bij het werken met hogere waterdruk moet de gebruiker een volledig gezichtsscherm dragen: een hogedruk straal is in staat een oogbol uit zijn oogkas te verwijderen.

Voordat u begint met spuiten, moet u ervoor zorgen dat u goede beschermende kleding draagt, waaronder:

● Gehoorbescherming (LWA 109dB)

● Oogbescherming - Helm met kin beschermer of vizier, bril en gezichtsschermen

● Handbescherming - Rubberen of waterdichte heavy duty handschoenen

● Waterdichte, goed zichtbare kleding

● Rubberen spuitlaarzen met voet en teenbeschermers

● Hoofdbescherming – Helmen

Correct Machine use

3. ZORG ERVOOR DAT APPARATUUR CORRECT WORDT BEDIEND

Personeel dat hogedrukapparatuur bedient, moet voldoende gekwalificeerd en geautoriseerd zijn om de machine te gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om ervoor te zorgen dat de gebruiker de juiste documentatie krijgt, voordat met het werk begonnen wordt.

Op basis van bijna-ongevallen en ervaringen van ingenieurs, vindt u hieronder tips voor de veilige werking van apparatuur:

 • Gebruik geen machine die niet regelmatig is onderhouden in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant.
 • Gebruik nooit hogedrukapparatuur als u onder invloed bent van alcohol of drugs.
 • Controleer de hogedrukmachine en accessoires om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van knikken, verstoppingen en schade voordat u de pomp inschakelt.
 • De hogedrukpomp mag niet worden ingeschakeld totdat de slang met spuitkop tenminste een meter voorbij de ingang van de afvoer of het riool is.
 • De metalen geleidingsring op vijf meter voor het einde van iedere Rioned hogedrukslang is er om aan te geven dat de spuitkop zich dicht bij de opening van het riool bevindt. Voor nog meer duidelijkheid, is het mogelijk een 5 meter stuk slang met een andere kleur aan de hogedrukslang te bevestigen.
 • Bedien de hogedrukslang of slangbevestiging met beide handen.
 • Blokkeer de bedieningshendels of hydraulische onderdelen niet als ze in gebruik zijn – leun niet op machines en plaats geen apparatuur, schoonmaakmiddelen, doeken of gereedschappen op de machine.
 • Ventileer de bus als deze in gebruik is, om brand en koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.
 • Schakel de pomp uit voordat de spuitkop uit de buisopening komt.
 • Zorg ervoor dat de machine drukloos is voor- en na het begin van alle werkzaamheden.
 • Als u gebruik maakt van een spuitpistool moet de druk in de meeste gevallen gereduceerd worden tot de helft van de maximale druk voordat de pomp wordt gestart. Overschrijd nooit de maximale druk die op de manometer is aangegeven.
 • Plaats uw vingers nooit voor de spuitkop of de inlaat van de venturipomp.
 • De uitlaatgassen van een machine kunnen heet zijn; plaats uw bus daarom nooit boven droge, brandbare materialen.

Meer van onze toptips over de veilige werking van hogedrukapparatuur vindt u op onze website en in de handleiding van uw machine.

Jetting gear

4. GEBRUIK ACCESSOIRES VOOR VEILIGHEIDSUITRUSTING

Technologie in de rioolbranche heeft zich snel ontwikkeld om veiliger werken mogelijk te maken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 • Machinemanagementsystemen -, zoals de eControl Touch, geven belangrijke systeemwaarschuwingen die kritieke storingen helpen voorkomen en nauwkeurige real-time metingen van waterniveau, druk en toeren weergeven. Bij gebruik in combinatie met een afstandsbediening worden berichten verzonden naar medewerkers die de machine op afstand bedienen.
 • Leader Hose - Een opzetslang is een korte (3- of 5m lengte) gekleurde slang die u rechtstreeks aansluit op het einde van de (doorgaans zwarte) HD-slang. De slang geldt als waarschuwing dat de spuitkop zich dicht bij de ingang van het riool of de afvoer bevindt. Rioned heeft een metalen ring op 5 meter van het slanguiteinde geplaatst, om te waarschuwen dat de kop een put nadert.
 • Slangmeterteller - Een slangmeterteller meet de hoeveelheid slang in de afvoer en wordt eveneens gebruikt als indicator voor de hoeveelheid slang die zich nog in het riool bevindt.
 • Tiger Tail slangbeschermer - 'Tiger Tail' slangbeschermers zoals de RioProtect, zijn een kost effectieve manier om de levensduur van hogedrukslangen te verlengen. Scherpe putranden kunnen beschadigingen aan slangen toebrengen met alle gevolgen van dien.
 • Slangrollers - Gebruikt om slangen en kabels voorzichtig te laten zakken of op te halen uit buizen. Dit eenvoudig verstelbare accessoire wordt over de ingang van de afvoer of het riool geplaatst en is vooral handig en veilig in gebieden met beperkte toegang.
Wellfare kit diagram

5. INSTALLEER EEN VEILIGHEIDSSTATION

Het beschermen van werknemers en klanten tegen bacteriële besmetting en biologische gevaren is uiterst belangrijk. Rioleringen herbergen gevaarlijke bacteriën en andere micro-organismen en materialen die ernstige ziekten kunnen veroorzaken.

Om het risico op besmetting tot een minimum te beperken, moeten rioolwerkers altijd de juiste PBM dragen en voorkomen dat ze ogen, handen, neus, mond en oren blootstellen aan afvalwater, met inbegrip van snijwonden of schaafwonden. Bij voorkeur worden watertanks om de zes maanden grondig gereinigd met water boven 70 graden om legionella geen kans te geven.

Veiligheidsstations aan boord zijn van een bus werken preventief en kunnen hulp bieden na een incident. Indien nodig kunnen gebruikers hun mond, ogen en neus spoelen met schoon water, hun handen en armen wassen en alle kleding en oppervlakken reinigen die in contact zijn gekomen met mogelijk besmettelijke materialen. Veiligheidsstations in een bus bevatten meestal:

● Handwas unit

● Oogwas station

● EHBO-kit

● Brandblusser en branddeken


Download the Safety Infographic


Download

 • Keuzegidsen
Terug naar overzicht >