• Zakelijk

Op de vlucht voor rioollucht

Begin 2014 viel bij alle bewoners van de dorpen rond Oirschot een brief op de deurmat. De gemeente ging de riolering schoonmaken en inspecteren. Het werd keurig aangekondigd. Er zou ook wat overlast kunnen zijn: verkeershinder en stankoverlast. In de brief stonden tips om de overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Eventuele stankoverlast zou van tijdelijke aard zijn. Wat je zeker moest doen, was alle sifons in huis vol laten lopen. Een belangrijke tip, ook als er geen onderhoud gedaan wordt. Want het riool zit vol gassen. En bijna dagelijks slaan mensen op de vlucht voor de stank van rioolgassen die omhoog komen.

Rioolinspectie en rioolonderhoud

Rioolgas is een mengsel van giftige en niet-giftige gassen. Als Europees marktleider in inspectie- en rioolreinigingsapparatuur voor het riool weet Rioned als geen ander hoe voorzichtig je moet zijn met gassen in het riool. Ze vormen een serieus gevaar bij werkzaamheden in het riool. En niet alleen voor de gezondheid, ze zijn ook brandbaar. Eén vonkje kan genoeg zijn om het hele riool op te blazen.

via Mythbusters: putdeksels worden gevaarlijke projectielen als methaan ontploft

Rioollucht in huis

Rioollucht in huis wordt vooral veroorzaakt door twee gassen: waterstofsulfide en methaan. Een klein beetje waterstofsulfide zorgt al voor een flinke stank. De bekende rotte eieren lucht! Die kennen we allemaal . Ook methaangas zorgt voor rioollucht in huis. Beide gassen ontstaan in het riool doordat bacteriën daar het organisch materiaal afbreken. Waterstofsulfide is giftig en het inademen ervan is dus gevaarlijk. Methaangas is niet giftig, maar toch gevaarlijk. Het verdringt de zuurstof in de lucht. Dat kan tot ademnood en zelfs verstikking leiden. Bovendien is methaan ook brandbaar. Er zijn gevallen bekend van ontplofte cv-ketels doordat via het riool methaangas in de ketel kon komen.

Houd rioolgassen buiten de deur!

In Nederland hebben we een gesloten rioleringssysteem. De gassen die ontstaan in de hoofdriolering moeten daarom ergens weg kunnen. Die ontluchting van het riool gebeurt via de hemelwaterafvoersystemen en via de binnenhuisriolering van woningen en gebouwen. Bij elk rioolaansluiting hoort daarom ook een ontluchtingsvoorziening. Maar als er lekkages zijn of ergens iets verstopt zit, kan het rioolgas toch je huis binnendringen. Het opsporen van zulke problemen wordt een stuk makkelijker met inspectieapparatuur van Rioned. Bijvoorbeeld met de RioSteam, een draagbaar rookgasapparaat dat feilloos lekkages of verkeerde afsluitingen weet aan te wijzen.

  • Zakelijk
Terug naar overzicht >