• Zakelijk

Problemen door vochtige doekjes in het riool

Vochtige doekjes blog 1

Allerlei soorten vochtige doekjes, zoals schoonmaakdoekjes, babydoekjes en make-up remover doekjes, zorgen voor veel storingen en verstoppingen in de riolering en de afvalwaterzuivering. Dit leidt tot hoge kosten, overlast en soms zelfs schade. Door verstopte buizen en vastgelopen rioolpompen kunnen overstromingen ontstaan en afvalwater kan de natuur in stromen. In extreme situaties kan dit zelfs gevaar voor de gezondheid opleveren.

Er moet dringend een wet komen die bepaalt wat je mag doorspoelen door het toilet. Dat zegt , de maatschappij die het afvalwater zuivert. Nu spoelen mensen van alles door. De pompen komen daardoor vast te zitten en dat kost handenvol geld.

Wortelgroei, zand, olie en vetten, cement, kalk- en urinesteen zijn al sinds jaar en dag belangrijke veroorzakers van verstoppingen in het riool. De laatste jaren kunnen we echter een belangrijke veroorzaker aan dit rijtje toevoegen. Vochtige schoonmaakdoekjes, maandverband, babydoekjes en make-up remover doekjes zorgen voor steeds grotere problemen in de riolering en de gemalen bij de afvalwater zuivering. Ondanks publiekscampagnes van de rijksoverheid en de stichting Rioned is er een grote groep mensen die dit soort doekjes na gebruik in het toilet doorspoelt. De fabrikanten van deze doekjes, verenigd in het Platform Vochtige Doekjes, onderkennen dit probleem en spannen zich in om consumenten te wijzen op de nadelige gevolgen van vochtige doekjes in het riool. In België luidt Aquafin de noodklok. Volgens een woordvoerder van de maatschappij die in België afvalwater zuivert, vormen zelfs biologisch afbreekbare doekjes een gevaar. De weg die door de doekjes afgelegd wordt van toilet naar waterzuivering is simpelweg te kort is om de doekjes op te lossen. (bron: VTM Nieuws)

29 BB060 E00000578 3129319 image a 1 1434617525134

Het gebruik van vochtige doekjes is een internationaal probleem. Ook de nationale watermaatschappij van Wales, Welsh Water laat weten dat het gebruik van riool als afvalbak jaarlijks miljoenen Euro’s kost. In een uitzending van de worden ook hier vochtige doekjes als nummer 1 oorzaak van verstoppingen in het riool genoemd. Bekijk hier het filmpje van BBC en zie hoe een grote hoeveelheid gestold vet samen met de vochtige doekjes een flinke verstopping veroorzaken.

Welsh Water maakt gebruik van de Rioned (ook in beeld tijdens het filmpje) om ook met deze problemen om te gaan maar ook hier geldt dat voorkomen nog altijd beter is dan genezen. Een andere Rioned klant, Anglian Water in Engeland, geeft in dit artikel aan dat zij jaarlijks opgeroepen worden om meer dan 30.000 verstoppingen te lijf te gaan; maar liefst 80% (!) daarvan wordt veroorzaakt door vetten en vochtige doekjes in het riool.

Dit kan én moet dus beter! Tip: zet een prullenbakje naast de wc! Er zijn al diverse campagnes gaande om deze verstoppingen door vochtige toiletdoekjes tegen te gaan. Hoe zou jij dit aanpakken? Laat het ons weten!

Een goed werkend riool is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier én voor je portemonnee. Gooi daarom vochtige doekjes, frituurvet, olie, medicijnresten en restjes chemische middelen niet in de wc of de gootsteen. Help ook mee! Meer informatie over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op www.nietinhetriool.nl.

  • Zakelijk
Terug naar overzicht >