• Producten

Veilig werken met hogedruk rioolreinigingsapparatuur

The Safe Operation of High Pressure Jetting Equipment Header

Iedereen die met hogedrukapparatuur werkt, moet hiervoor over de juiste kwalificaties en bevoegdheden beschikken en moet daarnaast te allen tijde worden begeleid door een bevoegde en getrainde leidinggevende. Voorafgaand aan werkzaamheden met hogedrukapparatuur dienen gebruikers te worden voorzien van de vereiste documentatie. Ook voeren zij een grondige risicobeoordeling uit en zorgen zij ervoor dat zij duidelijk hebben welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en hoe zij de hogedrukapparatuur hiervoor op de juiste manier kunnen inzetten.

In dit artikel delen wij graag een lijst met daarin onze belangrijkste tips voor het veilig werken met hogedrukapparatuur, gebaseerd op vaak gerapporteerde verwondingen, bijna-ongevallen en ervaringen van onze monteurs.

Warning Signs

VÓÓR DE WERKZAAMHEDEN

Controleer dagelijks de algemene conditie van de machine, de kleppen en het oliepeil in de pomp, de versnellingsbak, de motor en de brandstoftank voordat er met de reinigingswerkzaamheden wordt gestart. Eenvoudige onderhoudstaken kunnen vaak door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Voor meer technisch onderhoud en reparaties aan de machine wordt geadviseerd dit uit te laten voeren door een erkende fabrikant of monteur. Voordat je begint met de werkzaamheden, zorg je ervoor dat je de volgende taken hebt uitgevoerd:

 • Voer een grondige risicoanalyse uit op de plek van de werkzaamheden.
 • Plaats waarschuwingsborden en zet het werkgebied af om te voorkomen dat onbevoegden de werkplek betreden.
 • Voorzie alle gebruikers van de juiste documentatie en zorg ervoor dat zij weten hoe ze hun werk met de hogedrukapparatuur veilig kunnen uitvoeren.
 • Zorg ervoor dat bevoegde gebruikers op de werkplek weten hoe zij de hogedrukapparatuur kunnen uitschakelen bij noodgevallen.
 • Controleer of de hogedrukapparatuur het juiste onderhoud heeft gehad, zoals voorgeschreven door de fabrikant.
 • In geval van vorst zorg je ervoor dat je alle antivriesprocedures uitvoert voordat je de machine start. Dit om te voorkomen dat ijs de machine van binnenuit beschadigt of via de slang naar buiten komt.
 • Controleer of de hogedrukmachine drukloos is voordat je de machine inschakelt.
 • Slangen moeten aan het begin van iedere klus over de gehele lengte worden gecontroleerd om zeker te weten dat ze niet beschadigd zijn. Ook moeten de slangen voorzien zijn van de juiste koppelingen, die zo nodig met een sleutel moeten worden aangedraaid.
 • Zorg ervoor dat op vijf meter van de spuitkop een metalen indicatiering of een gemarkeerde slang is bevestigd zodat je kunt zien wanneer de spuitkop dicht bij de opening van de buis is.
 • Zorg ervoor dat de spuitkoppen die je gebruikt geschikt zijn voor jouw type hogedrukmachine.
 • Controleer of de spuitkoppen niet verstopt zitten waardoor de hogedrukmachine onder te hoge druk kan komen te staan.
 • Zorg ervoor dat de werkomgeving veilig is wanneer je met een radiografische afstandsbediening werkt.
 • Overweeg het gebruik van een slangbeschermer en slanggeleider om de hogedrukslang te beschermen tegen rafelen en knikken.
 • Het wordt aanbevolen om bij gebruik van een spuitpistool de machine in te stellen op de helft van de maximum druk voordat je de machine start.
 • Bedenk voordat je de leiding probeert te ontstoppen eerst naar welke plek de ontstoppingsresten zullen worden afgevoerd.
Jetting in Progress

TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN

Nadat alle voorcontroles zijn uitgevoerd, kan je met de werkzaamheden beginnen. Het volgen van de juiste operationele procedures is cruciaal om ernstig letsel te voorkomen. Een groot deel van deze procedures hebben we opgesomd in onze do's en don't's hieronder.

Do

 • Vermijd afleiding, zoals het gebruik van mobiele telefoons, terwijl je de machine gebruikt.
 • Bedien de slangen met twee handen. Veel moderne hogedrukapparatuur, waaronder Rioned machines, zijn uitgerust met extra veiligheidsvoorzieningen waardoor dit gemakkelijker gaat.
 • Stop de watertoevoer naar de spuitkop voordat deze uit de buisopening wordt verwijderd.
 • Gebruik waar mogelijk de slanggeleider van de hogedrukmachine.
 • Zorg ervoor dat aan de juiste eisen voor besloten ruimtes is voldaan voordat je een afvoer of riool ingaat en de spuitkop in een leidingopening probeert te plaatsen of te verwijderen

Don’t

 • Bedien hogedrukapparatuur als je onder invloed bent van alcohol of andere middelen.
 • Bedien hogedrukapparatuur terwijl je op een ladder staat.
 • Bedien hogedrukapparatuur vanaf steigers, tenzij deze daarvoor zijn ontworpen en gebouwd en voldoende zijn beveiligd.
 • Laat de hogedrukpomp ingeschakeld totdat de spuitkop zich op ten minste drie meter van de ingang van de afvoer of het riool bevindt.
 • Probeer afvoeren en riolen in één keer te reinigen - dit kan leiden tot een opeenhoping van druk en vuil achter de spuitkop.
 • Probeer een verstopping te verhelpen met een spuitkop die meer voorwaartse kracht heeft dan achterwaartse kracht, of met een kettingfrees met ongelijke kettinglengte, om hevige trillingen en het wegschieten van de slang te voorkomen.
 • De bedieningshendels of hydraulische onderdelen blokkeren wanneer ze in gebruik zijn - dit geldt ook voor het leunen op of nabij de apparatuur of het rusten op de apparatuur.
 • Beschermkappen van de hogedrukmachine losmaken of verwijderen terwijl deze in gebruik is. Als kappen moeten worden verwijderd om toegang te krijgen, dienen deze veilig te worden teruggeplaatst voordat de machine wordt ingeschakeld.
 • Richt de hogedrukslang op elektrische apparatuur of hoogspanningskabels.
 • Houd een vinger of een ander lichaamsdeel boven de spuitkop terwijl deze in gebruik is.
 • Open de ontluchting terwijl de pomp op hoge druk draait.
 • Overschrijd bij gebruik van een spuitpistool de maximale druk die op de manometer staat aangegeven.
 • Steek je vingers in de venturi-inlaat van de pomp en maak het vrije uiteinde van de slang altijd goed vast.
Van doors open

HET RISICO OP BRAND & KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING MINIMALISEREN

De motor van een hogedrukreinigingsmachine wordt heet en stoot schadelijke gassen uit wanneer de machine in gebruik is. Daarom is het heel belangrijk de juiste maatregelen te nemen om brand en koolmonoxidevergiftiging te voorkomen:

 • Controleer of de plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd goed geventileerd is.
 • Zorg ervoor dat de cabine van het voertuig voldoende geventileerd is.
 • Open de achter- en zijdeuren van het voertuig wanneer de hogedrukmachine in gebruik is.
 • Zorg ervoor dat het voertuig is uitgerust met een goed functionerende koolmonoxidedetector om op tijd te waarschuwen wanneer er zich gas ontwikkelt.
 • Voorkom dat droog gras en andere brandbare materialen worden blootgesteld aan uitlaatgassen die door de machine worden geproduceerd.
 • Houd de uitlaat en de motor altijd vrij van stof en vuil.
 • Controleer slangen en leidingen op lekken.
Covering Drain

NADAT DE WERKZAAMHEDEN ZIJN AFGEROND

Veiligheid blijft prioriteit nummer 1, ook nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Dit kunnen eenvoudige maatregelen zijn, zoals het vervangen van de deksels op afvoer- en rioolingangen, ervoor zorgen dat vervuiling uit de buis veilig wordt opgeruimd en het gebruik van sanitaire voorzieningen, zoals hieronder wordt toegelicht.

Do

 • Zorg ervoor dat de machine drukloos wordt gemaakt wanneer je klaar bent met het gebruik ervan.
 • Ventileer de cabine van het voertuig goed om ophoping van mogelijk schadelijke gassen te voorkomen die vrijkomen wanneer de motor van de machine in werking is.
 • Was lichaamsdelen, gereedschappen en beschermende kleding die mogelijk blootgesteld zijn geweest aan bacteriën en andere schadelijke stoffen die uit riolen en afvoerkanalen zijn vrijgekomen, grondig.
 • Ruim al het vuil en puin van de werkplaats op om het risico op struikelen of verwondingen bij voorbijgangers te minimaliseren.
 • Zorg ervoor dat de verstoppingsresten worden afgevoerd naar een plaats die hiervoor bestemd is.

Don’t

 • Gebruik hogedrukapparatuur om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te reinigen terwijl jijzelf of een andere medewerker ze nog draagt.
 • Vergeet niet om putdeksels, leidingen of andere apparatuur terug op hun plek te zetten wanneer je deze tijdens de werkzaamheden hebt verplaatst.

LEES MEER:

Download het Health & Safety eBook voor meer Top Tips voor veilig gebruik van hogedrukapparatuur

Download de checklist Risicobeoordeling.

Download de checklist Veiligheidsbeoordeling.

 • Producten
Terug naar overzicht >