• Overig

Wat mag je wel en niet doorspoelen in het toilet?

Wat mag je wel en niet doorspoelen in het toilet?

Toiletetiquette is fundamenteel voor goede hygiëne en de integriteit van ons riool. Het lijkt misschien een alledaags onderwerp, maar om verstoppingen en milieuschade te voorkomen, is het van cruciaal belang om te weten wat er wel en niet in het toilet thuishoort. Wat mag je wel en niet in het toilet doorspoelen? Dat bespreken we in deze blog. Zo promoten we verantwoorde en duurzame praktijken.
Wat mag je wel door het toilet spoelen?

Het doorspoelen van de volgende items wordt over het algemeen als veilig beschouwd en heeft geen effect op mens of milieu.

Menselijke ontlasting

Toiletten zijn ontworpen om menselijke ontlasting te verwerken. Het doorspoelen van urine en uitwerpselen is het hoofddoel van het toilet en is niet schadelijk voor het sanitaire systeem als het op de juiste manier wordt gedaan.

Toiletpapier

Toiletpapier is speciaal ontworpen voor gebruik in het toilet en valt snel uit elkaar wanneer het wordt blootgesteld aan water, waardoor het veilig is om door te spoelen. Kies voor matige hoeveelheden toiletpapier om verspilling en mogelijke verstoppingen te voorkomen.

Wateroplosbare producten

Bepaalde wateroplosbare producten, zoals biologisch afbreekbare vochtige doekjes of toiletbrilhoezen die expliciet als doorspoelbaar worden aangeduid, kunnen in het toilet worden weggegooid. Wees echter voorzichtig en zorg ervoor dat op de verpakking van het product duidelijk staat aangegeven dat het doorgespoeld kan worden.
Wat mag je niet doorspoelen in het toilet?

De volgende voorwerpen mogen nooit door het toilet worden gespoeld. Hierdoor kan bijvoorbeeld een verstopping ontstaan of ze kunnen ernstige problemen veroorzaken met het sanitair, het milieu kunnen schaden en het rioolstelsel kunnen belasten.

Niet biologisch afbreekbare materialen

Niet biologisch afbreekbare materialen zoals plastic, luiers, tampons, maandverband en babydoekjes mogen nooit worden doorgespoeld. Deze materialen vallen niet uit elkaar en kunnen verstoppingen veroorzaken. Hierdoor kan het toilet verstopt raken of dure reparaties nodig zijn.

Medicijnen

Ongebruikte of verlopen medicijnen door het toilet spoelen vervuilt waterbronnen en schaadt het waterleven. Raadpleeg in plaats daarvan de plaatselijke autoriteiten of apotheken voor informatie over de juiste manier van verwijderen, zoals inleverpunten voor klein chemisch afval of aangewezen medicijn-afgiftepunten.

Olie, vet en etensresten

Olie, vet of etensresten kunnen aankoeken en zorgen voor harde aanslag in leidingen. Hierdoor kan een wc verstopt raken en de effectiviteit van rioolwaterzuiveringsinstallaties belemmerd worden. Gooi oliën weg in luchtdichte containers en gooi etensresten in compostbakken of de groene afvalcontainer.

Chemicaliën en schoonmaakmiddelen

Gevaarlijke chemicaliën, schoonmaakmiddelen of sterke oplosmiddelen mogen niet worden doorgespoeld. Deze stoffen kunnen waterbronnen vervuilen en het evenwicht van ecosystemen verstoren. Gooi dergelijke items op de juiste manier weg volgens de lokale richtlijnen en raadpleeg indien nodig inzamelcentra voor gevaarlijk afval, deze zijn meestal bereikbaar via de gemeente.
Hoe voorkom je verstoppingen?

Educatie en bewustwording

Maak uw huishouden, werkplek en gemeenschap bewust van de juiste toiletgewoonten. Deel informatie over de gevolgen van verkeerd weggooien en de voordelen van verantwoorde gewoonten om iedereen aan te moedigen mee te doen.

Plaats afvalemmers

Plaats afvalemmers in de buurt van toiletten zodat mensen de mogelijkheid krijgen afval op de juist manier weg te gooien. Zorg ervoor dat deze bakken gemakkelijk toegankelijk zijn en regelmatig geleegd worden om te voorkomen dat mensen in de verleiding komen om afval verkeerd weg te gooien.

Alternatieven promoten

Overweeg het gebruik van bidets of waterbesparende toiletten, die de behoefte aan overmatig toiletpapier kunnen verminderen. Stimuleer het gebruik van milieuvriendelijke verzorgingsproducten en onderzoek waar mogelijk duurzame opties. Laten we allemaal verantwoordelijk omgaan met ons riool en de boodschap van goede toiletetiquette verspreiden in het belang van iedereen en onze planeet.

  • Overig
Terug naar overzicht >